Podstawowa opieka zdrowotna


Nasza placówka oferuje następujące, bezpłatne świadczenia z zakresu POZ, w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

  • Poradnia Lekarza Rodzinnego POZ
  • Świadczenia Pielęgniarki Środowiskowej POZ
  • Świadczenia Położnej Środowiskowej POZ

Warunkiem korzystania z tego zakresu świadczeń jest złożenie odpowiedniej deklaracji w naszej poradni.