Ars-med.biz.pl

Piękniejsza strona Ciebie!

Medycyna

Na czym polega angiografia?

Angiografia jest badaniem, które pozwala wykluczyć lub potwierdzić niedrożności, zwężenia i anomalie różnego rodzaju naczyń. Diagnostyce poddaje się naczynia wieńcowe, mózgowe, krążenie płucne, naczynia jamy brzusznej oraz kończyn. Dzięki angiografii można wykryć wszelkie nieprawidłowości i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Metody wykonania angiografii

Angiografię można wykonać na kilka sposobów. Klasyczna metoda polega na podaniu środka kontrastowego do badanego naczynia. Następnie wykonuje się szereg badań rentgenowskich. Innym rodzajem angiografii jest angio tk, czyli tomografia komputerowa, angio MR znana jako rezonans magnetyczny oraz badanie USG, które stosuje się w celu oceny stanu naczyń.Badania takie wykonuje się przeważnie na czczo, a pacjent powinien poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach lub o skazie krwotocznej. Po wykonaniu angiografii pacjent pozostaje na obserwacji przez krótki czas.

Angio tk – na czym polegają takie badania?

Angio tk to badania, które są połączeniem klasycznej angiografii i tomografii komputerowej. Tradycyjna angiografia polega na wprowadzeniu do odpowiedniego naczynia długiego cewnika, przez który podaje się środek kontrastowy, natomiast w badaniu angio tk wystarczy zwykłe podanie kontrastu przez wenflon. Dzięki temu badanie to jest mniej inwazyjne. Wskazaniem do przeprowadzenia badania tego typu jest konieczność dokładnej oceny naczyń krwionośnych w różnych częściach ciała.

Jak przebiega angio tk tętnic wieńcowych?

Angio tk tętnic wieńcowych polega na nieinwazyjnym obrazowaniu tętnic wieńcowych. W niektórych przypadkach może zastąpić bardzo inwazyjną koronografię. Nie trzeba tu nakłuwać tętnic, ani przebywać w szpitalu przez dłuższy czas. Badanie trwa przeważnie około godziny, a wyniki dostępne są już tego samego dnia.Badania takie przeprowadza się u pacjentów w celu zakwalifikowania ich do leczenia operacyjnego, takiego jak wymiana zastawki wewnątrzsercowej, a także u ludzi, u których występuje małe prawdopodobieństwo rozpoznania choroby wieńcowej. Natomiast angio tk tętnic wieńcowych nie powinno się przeprowadzać u pacjentów, którzy są świeżo po zawale lub z ostrym zespołem wieńcowym oraz u kobiet w ciąży, ponieważ badanie to może powodować wady wrodzone płodu.