Ars-med.biz.pl

Piękniejsza strona Ciebie!

Medycyna

Sterylizacja medyczna a dezynfekcja medyczna

W związku z pandemią koronawirusa pojęcia takie jak dezynfekcja i sterylizacja znalazły się w kręgu zainteresowania nie tylko osób związanych ze środowiskiem medycznym czy kosmetycznym, ale również tak zwanych zwykłych obywateli. Wielu z nich zadaje sobie jednak pytanie czy dezynfekcja i sterylizacja to pojęcia tożsame?

Sterylizacja medyczna a dezynfekcja medyczna

Pojęcia sterylizacji medycznej oraz dezynfekcji medycznej związane są z niszczeniem drobnoustrojów chorobotwórczych. Jednakże, oba procesy różnią się od siebie pod względem wpływu na mikroorganizmy.

Dezynfekcja medyczna

Dezynfekcja medyczna to proces, który prowadzi do zniszczenia jedynie form wegetatywnych szkodliwych dla zdrowia i życia mikroorganizmów.

Sterylizacja medyczna

Sterylizacja medyczna to z kolei proces, w wyniku którego dochodzi do zniszczenia nie tylko wegetatywnych form chorobotwórczych drobnoustrojów, ale również ich postaci przetrwalnikowych.

Zastosowanie dezynfekcji i sterylizacji

Jak wspomniano powyżej, działania obejmujące dezynfekcję i sterylizację znajdują zastosowanie przede wszystkim w szeroko pojętej branży medycznej i kosmetycznej. Stosowane podczas zabiegów narzędzia nie zawsze mogą mieć charakter jednorazowy i wówczas konieczna jest ich skuteczna dekontaminacja. Działanie to ma na celu zapewnienie wysokiej ochrony nie tylko pacjentom, ale również pracownikom służby zdrowia czy gabinetów urody. Dekontaminacji podlegać bowiem muszą wszystkie te przedmioty, które mają bezpośredni kontakt z pacjentem. Stopień i rodzaj tej dekontaminacji zależy od między innymi konstrukcji i techniki materiałowej wyrobów, a także zakwalifikowania ich jako narzędzi niekrytycznych, półkrytycznych oraz krytycznych. Narzędzia niekrytyczne to takie, które mają kontakt jedynie z nienaruszoną zdrową skórą pacjenta. Wśród nich wymienić można choćby stetoskop. Narzędzia półkrytyczne z kolei to sprzęt, który ma styczność ze zmienioną chorobową skórą pacjenta lub jego śluzówkami. Natomiast narzędzia krytyczne to przedmioty, które naruszają ciągłość skóry lub śluzówki, a więc mają kontakt z tkanką wewnętrzną oraz wydzielinami, w tym z krwią. W tym przypadku ryzyko przeniesienia mikroorganizmów jest najwyższe, a więc wymaga bardziej efektywnej dekontaminacji.