Ars-med.biz.pl

Piękniejsza strona Ciebie!

Medycyna

Dezynfekcja i sterylizacja

W przychodniach, szpitalach czy salonach kosmetycznych konieczne jest odkażanie narzędzi oraz powierzchni użytkowych. Do tego celu wykorzystywane są dezynfekcja i sterylizacja.

Procesy odkażania

Pojęcia dezynfekcji i sterylizacji są często stosowane zamiennie. Wiele osób uważa te procesy za jednakowe. Nic bardziej mylnego, Dezynfekcja i sterylizacja to dwie różne metody, które mają na celu usunięcie wszystkich drobnoustrojów, które mogą powodować infekcje i choroby. Sterylizacja medyczna charakteryzuje się większą skutecznością niż dezynfekcja. Można je stosować w jednym ciągu sterylizującym, najpierw dezynfekcję następnie sterylizację. Gwarantuje to 100% skuteczność.

Dezynfekcja, jako metoda odkażania

Dezynfekcja medyczna to proces, w którym zabijane zostają jedynie wegetatywne formy drobnoustrojów. W niektórych przypadkach zniszczone mogą zostać także żywe mikroorganizmy, ale w tym wypadku nie ma pewności.

Dezynfekcji poddawane są powierzchnie użytkowe takie jak blaty, podłogi czy klamki.

Dezynfekcja medyczna może odbywać się za pomocą wielu metod — termicznej, chemicznej, chemiczno-termicznej. Najpopularniejszą jest metodą chemiczna, w której używane są środki chemiczne o różnych właściwościach i stężeniach.

Sterylizacja, jako metoda odkażania

W sterylizacji dochodzi do zniszczenia wszystkich form mikroorganizmów, kiedy proces wykonany jest prawidłowo nie ma szans by jakiekolwiek organizmy przetrwały.Sterylizacja medyczna wykorzystywana jest do odkażania narzędzi, które można użyć wielokrotnie oraz sprzętu medycznego. Po procesie narzędzia mogą mieć ponowny kontakt z tkankami bez obaw, że przeniesione zostaną czynniki chorobotwórcze. Długość procesu zależy od środowiska, temperatury oraz rodzaju mikroorganizmów i ich ilości.Sterylizacja może być przeprowadzana za pomocą wielu metod. Przed rozpoczęciem procesu należy odpowiednio przygotować przedmioty do odkażania. Wyróżnia się sterylizację parą wodną w nadciśnieniu, sterylizację suchym-gorącym powietrzem, sterylizację kwasem nadoctowym oraz sterylizację tlenkiem etylenu. Największą skuteczność przynosi jednak sterylizacja w specjalnym autoklawie.