Ars-med.biz.pl

Piękniejsza strona Ciebie!

Medycyna

Dezynfekcja medyczna może być stosowana także poza placówkami służby zdrowia

Placówki medyczne oraz świadczące usługi kosmetyczne salony poddane są ścisłym procedurom sanitarnym, które gwarantują bezpieczeństwo przeprowadzanych tam zabiegów. Metody sanitarne takie jak dezynfekcja oraz sterylizacja różnią się między sobą przede wszystkim skutecznością w eliminacji drobnoustrojów. Obecnie dezynfekcja powierzchni alkoholowymi środkami chemicznymi jest także stosowana poza jednostkami medycznymi.

Dezynfekcja i sterylizacja – na czym polegają?

Dezynfekcja medyczna jest to metoda oczyszczania dużych powierzchni, takich jak blaty, fotele oraz łóżka zabiegowe, klamki, poręcze oraz naczynia z obecnych na nich wegetatywnych form mikroorganizmów chorobowych.

Sterylizacja medyczna w przeciwieństwie do dezynfekcji jest metodą pozbywania się wegetatywnych oraz przetrwalnikowych form bakteryjnych, wirusów i grzybów.

Dezynfekcja i sterylizacja mogą łącznie tworzyć ciąg sanitarny służący całkowitemu wyjaławianiu narzędzi stosowanych w zabiegach mających kontakt z tkankami ludzkimi. Narzędzia te gwarantują całkowite bezpieczeństwo wykonywanych zabiegów.

Metody dezynfekcji medycznej

Dezynfekcja medyczna stosuje metody dekontaminacji powierzchni wykorzystujące techniki termiczne, termiczno – chemiczne oraz chemiczne. W gabinetach zabiegowych stosuje się także dezynfekcję powietrza, ścian i drzwi poprzez naświetlanie pomieszczenia lampami UV.

Środki chemiczne stosowane w dezynfekcji różnią się między sobą poziomem toksyczności i nie wszystkie przeznaczone są do kontaktu ze skórą.

W ostatnim czasie środki dezynfekujące oparte na alkoholach znalazły zastosowanie poza placówkami medycznymi w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia się wirusami takimi jak wirus grypy.

Metody sterylizacji medycznej

Sterylizacja medyczna jest procedurą, która prowadzi do całkowitej eliminacji mikroorganizmów z narzędzi wielokrotnego użytku i sprzętu. Dezynfekcja jest jednym z etapów procesu sterylizacji.

Do wykonania sterylizacji medycznej potrzebny jest specjalistyczny sprzęt zwany sterylizatorem lub autoklawem. Metody sterylizacji muszą uwzględniać w swoim przebiegu dobrą penetrację zakamarków narzędzia, a jednocześnie nie mogą one powodować zniszczenia sterylizowanego sprzętu.

Wśród dostępnych metod wyjaławiania się procesy wysokotemperaturowe lub nisko temperaturowe angażujące środki chemiczne. Jałowe narzędzia są specjalnie pakowane i gotowe do powtórnego użycia.