Ars-med.biz.pl

Piękniejsza strona Ciebie!

Medycyna

Badania genetyczne w ciąży – dlaczego warto je wykonać?

Badania genetyczne w ciąży to bardzo zaawansowane technologicznie analizy materiału genetycznego płodu wyizolowanego z krwi obwodowej ciężarnej. Ich ogromną zaletą jest fakt, że nie są one inwazyjne i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia płodu ani jego matki. Cechuje je precyzja oraz dość wysoka cena.

Badania genetyczne w ciąży

Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów badań genetycznych, w tym między innymi test Panorama czy badanie Nifty, pozwalające na wykrycie anomalii genów warunkujących wystąpienie bardzo poważnych chorób, w tym również letalnych.

Badania genetyczne w ciąży – brak refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia

Z uwagi na dość wysoką cenę oraz brak refundacji w ramach ubezpieczenia i Narodowego Funduszu Zdrowia badania genetyczne w ciąży, takie jak na przykład test Panorama czy Nifty nie są powszechnie wykonywane. Można je przeprowadzić jedynie w specjalistycznych placówkach dysponujących odpowiednim zapleczem laboratoryjnym oraz profesjonalną kadrą specjalistów.

Badania genetyczne w ciąży – dlaczego warto je wykonać?

Badanie genetyczne wykonane na etapie ciąży dostarcza bardzo cennych informacji dotyczących stanu zdrowia płodu. W oparciu o analizę genetyczną możliwe jest określenie predyspozycji i stopnia ryzyka wystąpienia bardzo poważnych schorzeń, przebiegających nawet ze skutkiem śmiertelnym.

Badania genetyczne w ciąży – zalety

Badanie genetyczne wykonywane w oparciu o materiał genetyczny płodu wyizolowany z krwi obwodowej ciężarnej jest bezpieczne i wiąże się jedynie z jednokrotnym pobraniem próbki krwi. Natomiast przeprowadzona następnie bardzo szczegółowa analiza pozwala na wykrycie wad genetycznych i chorób wrodzonych u płodu jeszcze przed jego narodzinami. Dzięki temu możliwe jest wdrożenie bardzo specjalistycznego leczenia na etapie ciąży, przygotowanie rodziców na przyjście na świat dziecka wymagającego specjalistycznego wsparcia medycznego oraz rehabilitacji lub w sytuacji zagrożenia życia matki terminacja ciąży.

Badania genetyczne w ciąży – wady

Jedyną podstawową wadą wymienionych testów genetycznych jest ich wysoka cena. Niestety wpływa to na małą dostępność tego typu badań dla osób słabiej sytuowanych. Ponadto, jak wspomniono powyżej analizy genetyczne wykonywane są w specjalistycznych ośrodkach co znacznie zmniejsza ich powszechność.