Ars-med.biz.pl

Piękniejsza strona Ciebie!

Medycyna

Dlaczego nie wszystko można sterylizować?

W medycynie dezynfekcja i sterylizacja nie oznaczają tego samego, czyli usunięcia drobnoustrojów z danej powierzchni lub przedmiotu. O ile sterylizacja ma na celu wyeliminowanie wszystkich patogenów, o tyle dezynfekcja jedynie je osłabia i to do bezpiecznego dla człowieka poziomu.

Kiedy dezynfekować, a kiedy sterylizować?

Dezynfekować można praktycznie wszystko. Wystarczy do tego odpowiedni płyn, który można łatwo nabyć i czysta szmatka lub ścierka. Oczywiście dezynfekując przestrzeń szpitalną należy pamiętać o konieczności zachowania niektórych zaleceń technicznych, ale w gruncie rzeczy dezynfekcja medyczna nie jest aż tak bardzo wymagającym procesem. Warto zauważyć, że w przypadku niektórych powierzchni jest to jedyna skuteczna metoda, która pozwala na usunięcie z nich zagrożeń o charakterze patogennym. Z kolei sterylizacja sprawdza się zwłaszcza w odniesieniu do narzędzi medycznych. Dzięki temu nie stanowią one źródła zakażeń dla pacjentów.

Kiedy sterylizacja nie może się udać?

Zdarzają się sytuacje, w których Sterylizacja medyczna po prostu nie ma racji bytu. Mają one miejsce wówczas, gdy procesowi temu miałyby zostać poddane np. tkanki. Widać to zwłaszcza przed operacją lub wykonaniem nakłucia, kiedy to skóra nie jest sterylizowana medycznie, lecz jedynie dezynfekowana. Specyfika tkanki skórnej jest na tyle złożona, że całościowe wyeliminowane z jej powierzchni wszystkich patogenów i tak nie byłoby możliwe. Co więcej, powierzchnia naskórka jest chropowata, w związku z czym istnieje duże ryzyko, że w zagłębieniach skórnych niektóre patogeny przetrwają.

Bezpieczeństwo sterylizacji

Na marginesie warto zauważyć, że sterylizacja dotyczy przede wszystkim powierzchni metalowych, a więc takich, których struktura jest gładka. Jednocześnie należy pamiętać, że wiele stosowanych obecnie metod sterylizacji jest po prostu niebezpieczna dla człowieka. O ile patogeny z powierzchni skóry można (w pewnym stopniu) usunąć za pomocą światła UV, o tyle pozostałe metody (gaz, autoklaw, membrana) nie wchodzą w grę ze względów bezpieczeństwa.

Reasumując, dezynfekcja i sterylizacja to dwa procesy, z których każdy ma swoje specyficzne zastosowanie. I właśnie dlatego warto o tym wiedzieć, analizując to, co mówi się w kontekście zachowania bezpieczeństwa (np. pandemicznego).