Ars-med.biz.pl

Piękniejsza strona Ciebie!

Medycyna

Nie jesteś sam z problemami

W Polsce ciągle jeszcze pokutuje przekonanie, że wizyta u psychologa, psychiatry czy psychoterapeuty świadczy o tym, że ktoś jest chory psychicznie. Warto zmienić to błędne nastawienie, bo tacy specjaliści pomagają nie tylko w przypadku chorób, ale i w wielu innych problemach.

Różne rodzaje psychoterapii

Psychoterapię można ogólnie zdefiniować jako sposób leczenia zaburzeń i schorzeń, które dotyczą ludzkiej psychiki. Jednak oprócz leczenia psychoterapia jest też wykorzystywana do doskonalenia charakteru oraz potencjału osobowości.Istnieje wiele rodzajów psychoterapii. Różnią się one podejściem, sposobem prowadzenia czy założeniami teoretycznymi. Taka różnorodność pozwala dobrze dopasować terapię do konkretnego przypadku.Często spotyka się podział terapii ze względu na ilość osób. Wyróżnia się najczęściej terapię indywidualną, grupową, par i rodzinną.

Kiedy warto stosować psychoterapię indywidualną

W wielu przypadkach skuteczna jest psychoterapia indywidualna. Jest bardzo przydatna, gdy trzeba dotrzeć do źródła problemu poprzez analizę życia pacjenta. Często właśnie historia życia wyjaśnia, dlaczego pacjent reaguje w ten, a nie inny sposób na różne bodźce. Terapeuta skupia się na pacjencie, analizując jego zachowanie. To pozwala mu na przewidzenie pewnych reakcji i uświadomienie pacjentowi, co może zmienić. Psychoterapia indywidualna w Gliwicach czy w innym mieście powinna być zawsze dobierana po kilku spotkaniach konsultacyjnych z pacjentem.

Wady i zalety indywidualnej psychoterapii

Jak każda terapia, także psychoterapia indywidualna w gliwicach i innych miastach, ma swoje wady i zalety.Podstawową zaleta terapii indywidualnej jest skupienie się terapeuty na jednym pacjencie. Dzięki temu może on bardzo dokładnie analizować jego zachowanie i pomóc mu rozwiązać określone problemy. Pacjent poznaje siebie, co może skutkować uświadomieniem sobie, jakie niekorzystne są pewne zachowania i jak je zmodyfikować czy nawet usunąć.Terapia taka ma też swoje wady. Terapeuta musi bardzo pilnować, aby nie przekroczyć granicy terapeuta – pacjent. Jest to niestety możliwe, ponieważ terapia trwa zwykle długo, a dodatkowo pacjent opowiada często o sprawach bardzo intymnych, więc między terapeutą a pacjentem tworzy się specyficzna więź. Do podstawowych zadań terapeuty należy pilnowanie, aby te relacje nie stały się patologiczne.Dlatego wybierając psychoterapię indywidualną w Gliwicach, Warszawie czy Szczecinie, należy zwrócić szczególną uwagę na kwalifikacje terapeuty oraz opinie, jakie o nim mają pacjenci i ich bliscy.